Pages

24.12.14

Sion Corn ar ei ffordd! Santa's on his way. Nadolig Llawen gan Crwstech | Merry Christmas from Crwstech


Yn ol Google Santa Tracker mae Sion Corn wedi dechrau ar ei daith o gwmpas y byd. Mae o ar hyn o bryd yn Awstralia. 

Gobeithio y gewch chi gyd Nadolig dedwydd.

Nadolig Llawen oddiwrth Crwstech.


According to Google Santa Tracker, Santa is on his way, He's at the moment in Australia.

We wish you all a Merry Christmas

from Crwstech.

29.11.14

Llongyfarchiadau Bron Derw | Congratulations Bron Derw

Llongyfarchiadau mawr i Maes Carafan Bron Derw yn Llanrwst am fod yn fuddugol  yn ngystadleuaeth  Gwobrau Carafanio a Gwersylla yr AA 2015
Bu Crwstech yn gyfrifol am osod system WiFi ar gyfer ymwelwyr Bron Derw ac rydym yn falch iawn bod Beryl a John wedi dod yn gyntaf drwy Gymru yn y gystadleuaeth.


Congratulations to Bron Derw Carvan Park for being succesful in the AA campsite of the year 2015 award.
Crwstech has installed a WiFi for guest system at the campsite and are very proud of Beryl and John for their achievement.

29.10.14

Mewngofnodi i Wifi i Westeion gan ddefnyddio Facebook | Log in to Guest WiFi using Facebook

 
Rydym yn falch iawn o gyhoeddi y bod ein system WiFi i westeion yn cynnwys mewngofnodi drwy ddefnyddio Facebook.
Mae'n bwysig bod darparwyr WiFi yn gwybod pwy sydd yn defnyddio ei cysylltiad we.
Mae WiFi Facebook yn ychwanegiad i'r system derbyneb ag PayPal sydd ar gael yn ein system WiFi i westeion. Mi fydd Facebook WiFi yn cysylltu eich cwsmeriaid gyda'ch tudalen Facebook sydd yn gyfle gwych i Farchnata a chadw mewn cysylltiad.

Am fwy o wybodaeth ewch i wefan WiFi i westeion Crwstech

We are very pleased to announce that our Guest WiFi system now supports log in using Facebook check in.
It's important to know who uses your WiFi and have control over your network.
You can now choose to use our voucher system or pay to use WiFi with PayPal or Facebook Wi-Fi.
It's secure and connects your guests directly to your Facebook page which could be a great marketing tool.

For more information visit Crwstech Guest WiFi page.

22.10.14

Fel hyn y byddwn ni yn dilyn #yagym heno
Gallwch chi wneud yr un peth gyda'ch llinell amser, 
hoff #nodau neu eich rhestrau twitter.
Ewch i https://twitter.com/settings/widgets am fwy o wybodaeth.

13.10.14

Yr hudl 2 gan Tesco | The hudl 2 from Tesco


Rhowch groeso i hudl 2 gan Tesco, brawd mawr i'r hudl 1 ac yn beiriant Android cyflym ond yn rhad.
Dwi wrth fy modd gyda'r hudle 2 newydd sydd ar gael am £129 (neu lai) o Tesco. 
Mae'n beiriant sydd yn rhedeg ar Intel Atom Quad Core, gyda'i sgrin 8.3" HD llawn a sain Dolby clir.
Yndi, mae Tesco wedi rhoi  apps eu hunain ar yr hudl sydd yn eich anog i ddefnyddio eu gwasanaethau ond gallwch gael gwared a rhain yn hawdd neu eu defnyddio.

Os ydych yn edrych am dabled pwerus sydd a sain a sgrin gwych mi fyddwch wedi'ch plesio gyda'r hudl2. Perffaith fel anrheg  neu prynwch un i chi'ch hun.

(gallwch ddefnyddio eich Clubcard Boost i'w gael yn rhatach)


Give a warm welcome to the hudle 2  from Tesco, a superb Android tablet with a great price.
I'm loving my new (orange) hudl2 which I bought from Tesco for £129.
The hudl 2 runs on a Intel Atom Quad Core and has a 8.3" full HD screen and boasts Dolby sound.
Yes, of course Tesco have installed their own apps on the device but these can be ignored, deleted or even used.

If your looking for a powerful, well built fast Android tablet the hudle 2 is the one for you. Great as a present or keep it for yourself.

(cheaper if you use Clubcard Boost)


hudl2 mewn oren | the hudl2 in orange22.9.14

CyberStreetWise - Cyngor diogelwch arlein i fusnesau | Online safety advice for businesses

Mae'r Swyddfa Gartref yn rhedeg gwefan arbennig sydd yn cynghori defnyddwyr cartref a busnes ar ddiogelwch ar lein.


The Home Office runs a website with online  safety advice for home and business users.

Triwch y "Quick Health for Business" i gael arolwg o'ch diogelwch ar lein.
Try the "Quick Health for Business"for a survey of your online safety.

Os ydych chi'n poeni am eich diogelwch ar lein cysylltwch â Crwstech a gallwn ni eich helpu.

If you are worried about your online safety please get in touch with us at Crwstech

20.9.14

17 ystyr cudd yn logos cwmniau technoleg | Hidden meanings inside 17 tech company logos

Ar wefan yr Entrepreneur mae yna rhestr or 17 ystyr cudd yn logos cwmniau technoleg.
Yn ol y wefan busnes, gwen felyn ydy un or symbolau cudd yn logo cwmni Amazon ond hefyd mae'n saeth sydd yn mynd or llythyren A i Z.

The Entrepreneur website lists hidden meanings in 17 tech company logos . According to the business website there is a hidden yellow smile inside the Amazon logo, this doubles up as a arrow that points from A to Z.

Beth yw'r symbol cudd yn logo Cyfrifiaduron Dyffryn Conwy Computers ?
Can you find the hidden meaning in the Cyfrifiaduron Dyffryn Conwy Computers logo?


Cliw | Clue: Llanrwst

Band Llydan Cyflym Fast Broadband - Newyddion da i Llanrwst | Good news for Llanrwst?

Canlyniad diwddar ar wefan Superfast-Wales latest search results.

Yn ol gwefan Superfast Wales  a sibrydion clywyd gan rhai fu yn lwcus cael ei gwahodd i gyfarfod diweddar mi fydd cyfnewidfa Llanrwst yn cael ei uwchraddio erbyn diwedd 2015. Os hyn yn wir mi fydd hi'n newyddion gwych i fusnesau a chartrfi yr ardal. 

According to the Superfast Wales website and rumors from the ones lucky enough to be invited to a recent meeting the Llanrwst exchange will be upgraded by the end of 2015.
This is excellent news for businesses and homes in the area.


Helo Cymru! - Neges ar dudalen flaen Minecraft.

Oes yna rhywyn arall wedi gweld y neges yma ar Minecraft.
Ifan yr hogyn acw welodd y geiriau Helo Cymru! ar dudalen flaen y gem boblogaidd.
Mae Helo Cymru! yn un o'r set o eiriau sydd yn ymddangos y dudalen flaen y gem sydd yn ddiweddar wedi ei phrynu gan Microsoft am $2.5biliwn .
Gelwir y geiriau yma yn Splash text a gellir gweld y rhestr gyfan ar dudalen gamepidia Minecraft.
Oes gan unrhywun syniad pwy a pham bod Helo Cymru ar y rhestr?23.8.14

Wneith hi law penwythnos Gwyl Banc yma? | Will it rain this Bank Holiday - Gwefan "Will it Rain Today Website


Mae'r wefan yma yn dangos darlleniadau  Radar y DU yn y awr neu ddwy ddiwethaf. Gallwch weld os ydy'r glaw yn mynd i basio heibio neu daro lle bynnag yr ydych yn ceisio mwynhau eich Gwyl Banc mis Awst.

http://www.raintoday.co.uk/

This website shows real-time data from the weather Radars accros the UK.
You can see if the rain will miss you or directly hit where you're trying to enjoy your Bank Holiday

http://www.raintoday.co.uk/22.8.14

Gwefan Newydd | New Website - ArYFfordd.comAryFfordd.com gwefan sy'n casglu adolygiadau bwytai, caffis, tafarndai, gwestai a gwersylloedd Cymru a'r ffiniau drwy gyfrwng y Gymraeg.

Gofod.org sydd wedi creu'r wefan, cwmni Cymraeg ar-lein o Lanrwst.AryFfordd.com is a website that collect reviews for Cafes, Pubs and places to stay in Wales.

Gofod.org from Llanrwst is responsible for the website. 

20.8.14

Misco - Bargen yr wythnos | Deal of the Week

18.8.14

Ddim isio Google Analytics ddefnyddio eich data? | Don't wan't Google Analytics to use your data?

Mae nifer fawr o wefannau yn defnyddio Google Analytics i weld faint o bobl sydd yn ymweld a'i tudalenau.
Nid yw rhai pobl yn hapus gyda hyn er bod y wybodaeth yn gymorth mawr i berchnogion y gwefannau.

Mae gan Google ychwanegiad gallwch redeg yn eich porwr sydd yn eich galluogi i ymatal unrhyw ddata Google Analytics.

Mae'r Google Analytics Opt-Out Browser Add-on ar gael yma

A large number of websites use Google Analytics to see how many people visit their pages.
Some people are not comfortable with this even though the data can be of great help to the owners of the websites.
Google has created a browser add on that will stop any data going to Google Analytics

More information regarding the Google Analytics Opt-Out Browser Add-on can be found here.

Hyrwyddo ar Twitter | Promoting yourself on Twitter

Efallai bod rhai ohonoch wedi gweld hash nodau tebyg i #yagym ac #welshhour.
Am awr bob wythnos gallwch hyrwyddo eich busnes drwy drydar yn yr awr sydd wedi ei drefnu a gan ddefnyddio y hash nod arbennig ar gyfer yr awr honno.
Maen't fel arfer yn arbennig i un ardal ond os ydych am hyrwyddo yn bellach na'ch milltir sgwar dyma gyfle newydd i chi.

Dyma rhestr o'r rhai all fod o ddiddordeb,

#yagym (Yr Awr Gymraeg)  Mercher 2000-2100
#NorthWestHour                 Llun 1500-1600, Mercher 2000-2100, Gwener 2100-2200
#CardiffHour                       Mercher 2000-2100

a beth am wneud cysylltiad gyda busnesau ar draws mor Iwerddon
#IrishBizParty Mercher 2100-2300

ag i'r rhai sydd yn llogi tyddynod hynanarlwyo beth am hysybebu eich cynnigion arbennig
#CottageHour  Iau 2000-2100


Some of you might have noticed hash tags like #yagym and #welshhour at certain times of the week on Twitter.
For an hour a week you can promote your business during these arranged hours using the special hash tag for that hour.
They usually promote a certain area but you can promote yourself of any of these "hours" if you want to expand your business further afield.

These might be of interest

#yagym (The Welsh Hour)   Wednesday 2000-2100
#NorthWestHour                 Monday 1500-1600, Wednesday 2000-2100, Friday 2100-2200
#CardiffHour                       Wednesday 2000-2100

contact businesses on the other side of the Irish sea
#IrishBizParty Wednesday 2100-2300

and for those of you who rent out Self Catering Cottages try
#CottageHour  Iau 2000-2100


17.8.14

WiFi i westeion yn Sioe Llanrwst | Guest WiFi at work in Llanrwst Show

Crwstech Guest WiFi (the small box on the right, not the big horns)
Falle bod rhai ohonoch a oedd yn Sioe Wledig Llanrwst wedi sylwi bod WiFi am ddim ar gael wrth gylch y ceffylau. Roedd Crwstech yno i gynnig WiFi am ddim i ymwelwyr y sioe drwy ddefnyddio yr un dechnoleg ag offer yr ydym yn ei ddefnyddio mewn Bythynnod Hynanarlwyo, Gwestai, G&B, Caffis ac unrhywle sydd am gynnig WiFi i westeion ag ymwelwyr.


Visitors to the Llanrwst Show had the opportunity to surf the web for free by the Horse ring using Crwstech's Guest WiFi technolgy. It was the same technology that we use for Self Catering cottages, Hotels, B&Bs, Cafes and anyware that need Guest WiFi.

10.7.14

Problemau pad pwyso ar liniaduron | Touch pad problems on laptops

Fyddai yn hoff iawn o ddilyn blog technegol The Computer Tutor o Fflorida yn yr UDA.
Yn ei flog wythnosol bu yn son am broblemau cafwyd gan un o'i gwsmeriaid gyda pad pwyso (touch pad) ar eu glindiadur. Roedd y pwyntydd yn symud o gwmpas y sgrin ac yn neidio o un pen i'r llall. Yn ei flog mae'n cynnig atebion ar sut i atal hyn.

Mi ges i broblem tebyg rhai misoedd yn ol gyda cwsmer Crwstech. Roedd hi wedi prynu glinidaur newydd sbon ganddo ni ond ar ol diwrnod neu ddau ges i alwad yn deud bod y pwyntydd yn neidio o gwmpas y lle.
Es i draw i'w gweld ond doeddwn i yn fy myw yn gallu ail adrodd y broblem ac yna gadawyd y broblem.
Wythnos yn ol wrth wneud ymweliad a'r cwsmer mi ges i esbondiad pam oedd yn pwyntydd yn cambyhafio i ddi hi ag i neb arall. Roedd ei merch wedi bod yn gweithio ar y gliniadur yn ddi drafferth a gofynwyd iddi os oedd y pwyntydd yn neidio. Na oedd yr ateb, felly penderfynodd fy nghwsmer ddangos iddi.
Mi neidiodd y pwyntydd o un lle i'r llall, felly beth oedd yn achosi hyn?
Ar ol munud neu ddwy sylweddolodd y ferch bod cadwyn fraich ei Mam yn cyffwrdd a'r pad pwyso ac yn creu y neidio ar broblem gyda'r pwyntydd. Byddai dilyn ateb y blog wedi gweithio ond byddai peidio gwisgo cadwen wedi ateb ein dryswch ni.


I follow the blog of The Computer Tutor from Florida in the USA. In his weekly blog he mentioned a problem a customer of his had with a laptop touch pad. The pointer was jumping about and moving around. In his blog he mentions ways of avoiding and fixing this problem.
I had a similar issue some months ago with a Crwstech customer. She'd bought a new laptop from us but after a few days I was summoned back because the pointer was jumping about the screen. Of course I couldn't replicate the issue so we left the problem there to be further investigated.
Last week, when visiting my customer and her daughter had found out why the pointer was jumping.
Her daughter had been working on the laptop for a while with no problems at all. Her mother asked if she had a problem with the pointer in which the daughter answered no. Confused the mother jumped on the laptop and showed her how the pointer jumped around. After a minute or two of jumping and frustration the daughter saw that the pointer move every time her mothers bracelet touched the touch pad when she typed. Following the suggestions on the blog would have stopped the issue but taking off the bracelet would have solved it for us.9.7.14

Arbedwch £20 ar unrhyw iPad | Save £20 on any iPad - gorffen/ends 13/07/14

Arbedwch £20 ar unrhyw iPad ar werth ar wefan Tesco Direct
gan ddefnyddio yr eDaleb yma

TD-PKRX
Save £20 on any iPad on sale on the Tesco Direct website 
by using this voucher

TD-PKRXGorffen 13/07/14 T&A yn berthnasol 
Ends 13/07/14 T&C apply offer bought to you through Tradedoubler and Tesco Direct

7.7.14

Cyrsiau Bwrdd Gegin | Kitchen Table Courses - Twitter Facebook Google+

Hoffech chi ddysgu mwy am farchnata ar Twitter, Facebook a Google + ?
Rydym yn cynnig cyrsiau Bwrdd Cegin i fyny at 4 o bobl i ddysgu sut i farchnata ar y 
Rhwydweithiau Cymdeithasol
Telerau rhad, cwrs dwys a phersonol 
Chwiliwch am 3 ffrind sydd awydd dysgu mwy a cysylltwch a ni heddiw.
Dewch a'ch laptop, cymerwch sedd a mi rown ni'r tegell mlaen.
Ebostiwch llion@crwstech.com i ddatgan diddordeb


Would you like to learn about marketing using Twitter, Facebook and Google+?
We run Kitchen Table Courses for up to 4 people to learn how to
market on Social Media networks
Low Cost, intense and personal courses
Find 3 friends who'd like to learn more.
Bring your laptop, take a seat and we'll put the kettle on.
Email llion@crwstech.com to express your interest.

4.7.14

Fideos marchnata hawdd | Easy marketing videos


Fideos byr hawdd i'w gwneud ar gyfer marchnata.

Short easy videos for Marketing.

Canon Powershot SX150 , Windows Movie Maker, You Tube

2.7.14

Disgownt ar Enwau Parth yn Gorffenaf | Discount on Domain Names in July

domain names

Ewch i | Go to

a defnyddiwch y cod yma 
and use these codes to 
JULYCOM 15% i ffwrdd | off    .com
JULYORG 20% i ffwrdd | off  .org
JULYHOST 25% i ffwrdd o cynal gwefan | off web hosting
JULYVPS 20% i ffwrdd | off VPS

Am gyngor cysylltwch a Crwstech 
For advice contact Crwstech

1.7.14

Malwedd | Malware

Cofiwch redeg Malwarebytes o leiaf unwaith bob pythefnos ar eich cyfrifiadur i wneud yn siwr bod Malwedd yn cadw draw o'ch cyfrifiadur.

Run Malwarebytes at least once a fortnight to keep your computer Malware free.


30.6.14

Cymorth o Bell | Remote Support

I gael Cymorth o Bell | For Remote Support


1.

Cysylltwch  01492 437001  07802472822   llion@crwstech.com
Contact

2.

Gwnewch yn siwr bod Chrome ar eich cyfrifiadur
Make sure you have Chrome running on your computer
https://www.google.com/chrome/browser/

3

Rhedwch Chrome Remote Desktop
Run Chrome Remote Desktop
https://chrome.google.com/remotedesktop


..........yna mi wnewn ein gorau i helpu chi.
.......... then we'll do our best to help you out.

Dim inc ar ddydd Sul | No ink on a Sunday

Am rhyw reswm mae'r argraffydd adref yn hoff iawn o redeg allan o inc ar nos Sul. Mae 'di digwydd sawl gwaith - y wraig angen argraffu dogfen ar gyfer ei gwaith a'r golau bach coch uwchben y cetrys yn fflachio i ddeud ei fod yn wag. Mae'n un or argraffwyr yma sydd ddim yn rhoi llawer o rhybydd i ddeud bod un or pedwar cetrys sydd yn ei fol ar fi'n gorffen, Sawl gwaith dwi wedi neidio i'r car i lawr i Landudno i drio mynd i or wario yn siopau mawr cyn iddyn't gau.

Da ni wedi dysgu ein gwers. Mi wnathon i addo y byswn ni ddim yn darganfod ein hunain heb inc eto ac
roedd yr ateb yn hawdd. Prynu dau set o getrys ac phrynu mwy wrth i'r set wrth gefn gael ei defnyddio.

Chwiliwch am cetrys inc newydd neu wedi ailgylchu i'ch argraffydd ar wefan Darganfyddwr Inc Amazon.

Neu ewch i wefan ein partneriaid cyswllt.


For some reason our printer at home likes to run out of ink on a Sunday night. It happened often when my wife wanted to print something for work and there's the little red light flashing at us to say that the ink cartridge is empty. It's one of these printers where it doesn't give much of a warning when one of the four cartridges runs out. How many times have I jumped into the car to race down to Llandudno to be over charged for some ink from the big shops before they close early.

We've learnt our lesson. We decided to buy TWO sets of ink and then replace the back up ink cartridges as an when they were put into the printer. Easy really ( if your organised family like ourselves !!!!)

Use the Amazon Ink finder to find new or recycled cartridges for your printer.
O'r visit one of our affiliate partners