Pages

30.6.14

Cymorth o Bell | Remote Support

I gael Cymorth o Bell | For Remote Support


1.

Cysylltwch  01492 437001  07802472822   llion@crwstech.com
Contact

2.

Gwnewch yn siwr bod Chrome ar eich cyfrifiadur
Make sure you have Chrome running on your computer
https://www.google.com/chrome/browser/

3

Rhedwch Chrome Remote Desktop
Run Chrome Remote Desktop
https://chrome.google.com/remotedesktop


..........yna mi wnewn ein gorau i helpu chi.
.......... then we'll do our best to help you out.

Dim inc ar ddydd Sul | No ink on a Sunday

Am rhyw reswm mae'r argraffydd adref yn hoff iawn o redeg allan o inc ar nos Sul. Mae 'di digwydd sawl gwaith - y wraig angen argraffu dogfen ar gyfer ei gwaith a'r golau bach coch uwchben y cetrys yn fflachio i ddeud ei fod yn wag. Mae'n un or argraffwyr yma sydd ddim yn rhoi llawer o rhybydd i ddeud bod un or pedwar cetrys sydd yn ei fol ar fi'n gorffen, Sawl gwaith dwi wedi neidio i'r car i lawr i Landudno i drio mynd i or wario yn siopau mawr cyn iddyn't gau.

Da ni wedi dysgu ein gwers. Mi wnathon i addo y byswn ni ddim yn darganfod ein hunain heb inc eto ac
roedd yr ateb yn hawdd. Prynu dau set o getrys ac phrynu mwy wrth i'r set wrth gefn gael ei defnyddio.

Chwiliwch am cetrys inc newydd neu wedi ailgylchu i'ch argraffydd ar wefan Darganfyddwr Inc Amazon.

Neu ewch i wefan ein partneriaid cyswllt.


For some reason our printer at home likes to run out of ink on a Sunday night. It happened often when my wife wanted to print something for work and there's the little red light flashing at us to say that the ink cartridge is empty. It's one of these printers where it doesn't give much of a warning when one of the four cartridges runs out. How many times have I jumped into the car to race down to Llandudno to be over charged for some ink from the big shops before they close early.

We've learnt our lesson. We decided to buy TWO sets of ink and then replace the back up ink cartridges as an when they were put into the printer. Easy really ( if your organised family like ourselves !!!!)

Use the Amazon Ink finder to find new or recycled cartridges for your printer.
O'r visit one of our affiliate partners