Pages

7.7.14

Cyrsiau Bwrdd Gegin | Kitchen Table Courses - Twitter Facebook Google+

Hoffech chi ddysgu mwy am farchnata ar Twitter, Facebook a Google + ?
Rydym yn cynnig cyrsiau Bwrdd Cegin i fyny at 4 o bobl i ddysgu sut i farchnata ar y 
Rhwydweithiau Cymdeithasol
Telerau rhad, cwrs dwys a phersonol 
Chwiliwch am 3 ffrind sydd awydd dysgu mwy a cysylltwch a ni heddiw.
Dewch a'ch laptop, cymerwch sedd a mi rown ni'r tegell mlaen.
Ebostiwch llion@crwstech.com i ddatgan diddordeb


Would you like to learn about marketing using Twitter, Facebook and Google+?
We run Kitchen Table Courses for up to 4 people to learn how to
market on Social Media networks
Low Cost, intense and personal courses
Find 3 friends who'd like to learn more.
Bring your laptop, take a seat and we'll put the kettle on.
Email llion@crwstech.com to express your interest.

No comments:

Post a Comment