Pages

10.7.14

Problemau pad pwyso ar liniaduron | Touch pad problems on laptops

Fyddai yn hoff iawn o ddilyn blog technegol The Computer Tutor o Fflorida yn yr UDA.
Yn ei flog wythnosol bu yn son am broblemau cafwyd gan un o'i gwsmeriaid gyda pad pwyso (touch pad) ar eu glindiadur. Roedd y pwyntydd yn symud o gwmpas y sgrin ac yn neidio o un pen i'r llall. Yn ei flog mae'n cynnig atebion ar sut i atal hyn.

Mi ges i broblem tebyg rhai misoedd yn ol gyda cwsmer Crwstech. Roedd hi wedi prynu glinidaur newydd sbon ganddo ni ond ar ol diwrnod neu ddau ges i alwad yn deud bod y pwyntydd yn neidio o gwmpas y lle.
Es i draw i'w gweld ond doeddwn i yn fy myw yn gallu ail adrodd y broblem ac yna gadawyd y broblem.
Wythnos yn ol wrth wneud ymweliad a'r cwsmer mi ges i esbondiad pam oedd yn pwyntydd yn cambyhafio i ddi hi ag i neb arall. Roedd ei merch wedi bod yn gweithio ar y gliniadur yn ddi drafferth a gofynwyd iddi os oedd y pwyntydd yn neidio. Na oedd yr ateb, felly penderfynodd fy nghwsmer ddangos iddi.
Mi neidiodd y pwyntydd o un lle i'r llall, felly beth oedd yn achosi hyn?
Ar ol munud neu ddwy sylweddolodd y ferch bod cadwyn fraich ei Mam yn cyffwrdd a'r pad pwyso ac yn creu y neidio ar broblem gyda'r pwyntydd. Byddai dilyn ateb y blog wedi gweithio ond byddai peidio gwisgo cadwen wedi ateb ein dryswch ni.


I follow the blog of The Computer Tutor from Florida in the USA. In his weekly blog he mentioned a problem a customer of his had with a laptop touch pad. The pointer was jumping about and moving around. In his blog he mentions ways of avoiding and fixing this problem.
I had a similar issue some months ago with a Crwstech customer. She'd bought a new laptop from us but after a few days I was summoned back because the pointer was jumping about the screen. Of course I couldn't replicate the issue so we left the problem there to be further investigated.
Last week, when visiting my customer and her daughter had found out why the pointer was jumping.
Her daughter had been working on the laptop for a while with no problems at all. Her mother asked if she had a problem with the pointer in which the daughter answered no. Confused the mother jumped on the laptop and showed her how the pointer jumped around. After a minute or two of jumping and frustration the daughter saw that the pointer move every time her mothers bracelet touched the touch pad when she typed. Following the suggestions on the blog would have stopped the issue but taking off the bracelet would have solved it for us.No comments:

Post a Comment