Pages

23.8.14

Wneith hi law penwythnos Gwyl Banc yma? | Will it rain this Bank Holiday - Gwefan "Will it Rain Today Website


Mae'r wefan yma yn dangos darlleniadau  Radar y DU yn y awr neu ddwy ddiwethaf. Gallwch weld os ydy'r glaw yn mynd i basio heibio neu daro lle bynnag yr ydych yn ceisio mwynhau eich Gwyl Banc mis Awst.

http://www.raintoday.co.uk/

This website shows real-time data from the weather Radars accros the UK.
You can see if the rain will miss you or directly hit where you're trying to enjoy your Bank Holiday

http://www.raintoday.co.uk/22.8.14

Gwefan Newydd | New Website - ArYFfordd.comAryFfordd.com gwefan sy'n casglu adolygiadau bwytai, caffis, tafarndai, gwestai a gwersylloedd Cymru a'r ffiniau drwy gyfrwng y Gymraeg.

Gofod.org sydd wedi creu'r wefan, cwmni Cymraeg ar-lein o Lanrwst.AryFfordd.com is a website that collect reviews for Cafes, Pubs and places to stay in Wales.

Gofod.org from Llanrwst is responsible for the website. 

20.8.14

Misco - Bargen yr wythnos | Deal of the Week

18.8.14

Ddim isio Google Analytics ddefnyddio eich data? | Don't wan't Google Analytics to use your data?

Mae nifer fawr o wefannau yn defnyddio Google Analytics i weld faint o bobl sydd yn ymweld a'i tudalenau.
Nid yw rhai pobl yn hapus gyda hyn er bod y wybodaeth yn gymorth mawr i berchnogion y gwefannau.

Mae gan Google ychwanegiad gallwch redeg yn eich porwr sydd yn eich galluogi i ymatal unrhyw ddata Google Analytics.

Mae'r Google Analytics Opt-Out Browser Add-on ar gael yma

A large number of websites use Google Analytics to see how many people visit their pages.
Some people are not comfortable with this even though the data can be of great help to the owners of the websites.
Google has created a browser add on that will stop any data going to Google Analytics

More information regarding the Google Analytics Opt-Out Browser Add-on can be found here.

Hyrwyddo ar Twitter | Promoting yourself on Twitter

Efallai bod rhai ohonoch wedi gweld hash nodau tebyg i #yagym ac #welshhour.
Am awr bob wythnos gallwch hyrwyddo eich busnes drwy drydar yn yr awr sydd wedi ei drefnu a gan ddefnyddio y hash nod arbennig ar gyfer yr awr honno.
Maen't fel arfer yn arbennig i un ardal ond os ydych am hyrwyddo yn bellach na'ch milltir sgwar dyma gyfle newydd i chi.

Dyma rhestr o'r rhai all fod o ddiddordeb,

#yagym (Yr Awr Gymraeg)  Mercher 2000-2100
#NorthWestHour                 Llun 1500-1600, Mercher 2000-2100, Gwener 2100-2200
#CardiffHour                       Mercher 2000-2100

a beth am wneud cysylltiad gyda busnesau ar draws mor Iwerddon
#IrishBizParty Mercher 2100-2300

ag i'r rhai sydd yn llogi tyddynod hynanarlwyo beth am hysybebu eich cynnigion arbennig
#CottageHour  Iau 2000-2100


Some of you might have noticed hash tags like #yagym and #welshhour at certain times of the week on Twitter.
For an hour a week you can promote your business during these arranged hours using the special hash tag for that hour.
They usually promote a certain area but you can promote yourself of any of these "hours" if you want to expand your business further afield.

These might be of interest

#yagym (The Welsh Hour)   Wednesday 2000-2100
#NorthWestHour                 Monday 1500-1600, Wednesday 2000-2100, Friday 2100-2200
#CardiffHour                       Wednesday 2000-2100

contact businesses on the other side of the Irish sea
#IrishBizParty Wednesday 2100-2300

and for those of you who rent out Self Catering Cottages try
#CottageHour  Iau 2000-2100


17.8.14

WiFi i westeion yn Sioe Llanrwst | Guest WiFi at work in Llanrwst Show

Crwstech Guest WiFi (the small box on the right, not the big horns)
Falle bod rhai ohonoch a oedd yn Sioe Wledig Llanrwst wedi sylwi bod WiFi am ddim ar gael wrth gylch y ceffylau. Roedd Crwstech yno i gynnig WiFi am ddim i ymwelwyr y sioe drwy ddefnyddio yr un dechnoleg ag offer yr ydym yn ei ddefnyddio mewn Bythynnod Hynanarlwyo, Gwestai, G&B, Caffis ac unrhywle sydd am gynnig WiFi i westeion ag ymwelwyr.


Visitors to the Llanrwst Show had the opportunity to surf the web for free by the Horse ring using Crwstech's Guest WiFi technolgy. It was the same technology that we use for Self Catering cottages, Hotels, B&Bs, Cafes and anyware that need Guest WiFi.