Pages

18.8.14

Ddim isio Google Analytics ddefnyddio eich data? | Don't wan't Google Analytics to use your data?

Mae nifer fawr o wefannau yn defnyddio Google Analytics i weld faint o bobl sydd yn ymweld a'i tudalenau.
Nid yw rhai pobl yn hapus gyda hyn er bod y wybodaeth yn gymorth mawr i berchnogion y gwefannau.

Mae gan Google ychwanegiad gallwch redeg yn eich porwr sydd yn eich galluogi i ymatal unrhyw ddata Google Analytics.

Mae'r Google Analytics Opt-Out Browser Add-on ar gael yma

A large number of websites use Google Analytics to see how many people visit their pages.
Some people are not comfortable with this even though the data can be of great help to the owners of the websites.
Google has created a browser add on that will stop any data going to Google Analytics

More information regarding the Google Analytics Opt-Out Browser Add-on can be found here.

No comments:

Post a Comment