Pages

18.8.14

Hyrwyddo ar Twitter | Promoting yourself on Twitter

Efallai bod rhai ohonoch wedi gweld hash nodau tebyg i #yagym ac #welshhour.
Am awr bob wythnos gallwch hyrwyddo eich busnes drwy drydar yn yr awr sydd wedi ei drefnu a gan ddefnyddio y hash nod arbennig ar gyfer yr awr honno.
Maen't fel arfer yn arbennig i un ardal ond os ydych am hyrwyddo yn bellach na'ch milltir sgwar dyma gyfle newydd i chi.

Dyma rhestr o'r rhai all fod o ddiddordeb,

#yagym (Yr Awr Gymraeg)  Mercher 2000-2100
#NorthWestHour                 Llun 1500-1600, Mercher 2000-2100, Gwener 2100-2200
#CardiffHour                       Mercher 2000-2100

a beth am wneud cysylltiad gyda busnesau ar draws mor Iwerddon
#IrishBizParty Mercher 2100-2300

ag i'r rhai sydd yn llogi tyddynod hynanarlwyo beth am hysybebu eich cynnigion arbennig
#CottageHour  Iau 2000-2100


Some of you might have noticed hash tags like #yagym and #welshhour at certain times of the week on Twitter.
For an hour a week you can promote your business during these arranged hours using the special hash tag for that hour.
They usually promote a certain area but you can promote yourself of any of these "hours" if you want to expand your business further afield.

These might be of interest

#yagym (The Welsh Hour)   Wednesday 2000-2100
#NorthWestHour                 Monday 1500-1600, Wednesday 2000-2100, Friday 2100-2200
#CardiffHour                       Wednesday 2000-2100

contact businesses on the other side of the Irish sea
#IrishBizParty Wednesday 2100-2300

and for those of you who rent out Self Catering Cottages try
#CottageHour  Iau 2000-2100


No comments:

Post a Comment