Pages

22.9.14

CyberStreetWise - Cyngor diogelwch arlein i fusnesau | Online safety advice for businesses

Mae'r Swyddfa Gartref yn rhedeg gwefan arbennig sydd yn cynghori defnyddwyr cartref a busnes ar ddiogelwch ar lein.


The Home Office runs a website with online  safety advice for home and business users.

Triwch y "Quick Health for Business" i gael arolwg o'ch diogelwch ar lein.
Try the "Quick Health for Business"for a survey of your online safety.

Os ydych chi'n poeni am eich diogelwch ar lein cysylltwch รข Crwstech a gallwn ni eich helpu.

If you are worried about your online safety please get in touch with us at Crwstech

20.9.14

17 ystyr cudd yn logos cwmniau technoleg | Hidden meanings inside 17 tech company logos

Ar wefan yr Entrepreneur mae yna rhestr or 17 ystyr cudd yn logos cwmniau technoleg.
Yn ol y wefan busnes, gwen felyn ydy un or symbolau cudd yn logo cwmni Amazon ond hefyd mae'n saeth sydd yn mynd or llythyren A i Z.

The Entrepreneur website lists hidden meanings in 17 tech company logos . According to the business website there is a hidden yellow smile inside the Amazon logo, this doubles up as a arrow that points from A to Z.

Beth yw'r symbol cudd yn logo Cyfrifiaduron Dyffryn Conwy Computers ?
Can you find the hidden meaning in the Cyfrifiaduron Dyffryn Conwy Computers logo?


Cliw | Clue: Llanrwst

Band Llydan Cyflym Fast Broadband - Newyddion da i Llanrwst | Good news for Llanrwst?

Canlyniad diwddar ar wefan Superfast-Wales latest search results.

Yn ol gwefan Superfast Wales  a sibrydion clywyd gan rhai fu yn lwcus cael ei gwahodd i gyfarfod diweddar mi fydd cyfnewidfa Llanrwst yn cael ei uwchraddio erbyn diwedd 2015. Os hyn yn wir mi fydd hi'n newyddion gwych i fusnesau a chartrfi yr ardal. 

According to the Superfast Wales website and rumors from the ones lucky enough to be invited to a recent meeting the Llanrwst exchange will be upgraded by the end of 2015.
This is excellent news for businesses and homes in the area.


Helo Cymru! - Neges ar dudalen flaen Minecraft.

Oes yna rhywyn arall wedi gweld y neges yma ar Minecraft.
Ifan yr hogyn acw welodd y geiriau Helo Cymru! ar dudalen flaen y gem boblogaidd.
Mae Helo Cymru! yn un o'r set o eiriau sydd yn ymddangos y dudalen flaen y gem sydd yn ddiweddar wedi ei phrynu gan Microsoft am $2.5biliwn .
Gelwir y geiriau yma yn Splash text a gellir gweld y rhestr gyfan ar dudalen gamepidia Minecraft.
Oes gan unrhywun syniad pwy a pham bod Helo Cymru ar y rhestr?