Pages

29.10.14

Mewngofnodi i Wifi i Westeion gan ddefnyddio Facebook | Log in to Guest WiFi using Facebook

 
Rydym yn falch iawn o gyhoeddi y bod ein system WiFi i westeion yn cynnwys mewngofnodi drwy ddefnyddio Facebook.
Mae'n bwysig bod darparwyr WiFi yn gwybod pwy sydd yn defnyddio ei cysylltiad we.
Mae WiFi Facebook yn ychwanegiad i'r system derbyneb ag PayPal sydd ar gael yn ein system WiFi i westeion. Mi fydd Facebook WiFi yn cysylltu eich cwsmeriaid gyda'ch tudalen Facebook sydd yn gyfle gwych i Farchnata a chadw mewn cysylltiad.

Am fwy o wybodaeth ewch i wefan WiFi i westeion Crwstech

We are very pleased to announce that our Guest WiFi system now supports log in using Facebook check in.
It's important to know who uses your WiFi and have control over your network.
You can now choose to use our voucher system or pay to use WiFi with PayPal or Facebook Wi-Fi.
It's secure and connects your guests directly to your Facebook page which could be a great marketing tool.

For more information visit Crwstech Guest WiFi page.

22.10.14

Fel hyn y byddwn ni yn dilyn #yagym heno
Gallwch chi wneud yr un peth gyda'ch llinell amser, 
hoff #nodau neu eich rhestrau twitter.
Ewch i https://twitter.com/settings/widgets am fwy o wybodaeth.

13.10.14

Yr hudl 2 gan Tesco | The hudl 2 from Tesco


Rhowch groeso i hudl 2 gan Tesco, brawd mawr i'r hudl 1 ac yn beiriant Android cyflym ond yn rhad.
Dwi wrth fy modd gyda'r hudle 2 newydd sydd ar gael am £129 (neu lai) o Tesco. 
Mae'n beiriant sydd yn rhedeg ar Intel Atom Quad Core, gyda'i sgrin 8.3" HD llawn a sain Dolby clir.
Yndi, mae Tesco wedi rhoi  apps eu hunain ar yr hudl sydd yn eich anog i ddefnyddio eu gwasanaethau ond gallwch gael gwared a rhain yn hawdd neu eu defnyddio.

Os ydych yn edrych am dabled pwerus sydd a sain a sgrin gwych mi fyddwch wedi'ch plesio gyda'r hudl2. Perffaith fel anrheg  neu prynwch un i chi'ch hun.

(gallwch ddefnyddio eich Clubcard Boost i'w gael yn rhatach)


Give a warm welcome to the hudle 2  from Tesco, a superb Android tablet with a great price.
I'm loving my new (orange) hudl2 which I bought from Tesco for £129.
The hudl 2 runs on a Intel Atom Quad Core and has a 8.3" full HD screen and boasts Dolby sound.
Yes, of course Tesco have installed their own apps on the device but these can be ignored, deleted or even used.

If your looking for a powerful, well built fast Android tablet the hudle 2 is the one for you. Great as a present or keep it for yourself.

(cheaper if you use Clubcard Boost)


hudl2 mewn oren | the hudl2 in orange