Pages

29.10.14

Mewngofnodi i Wifi i Westeion gan ddefnyddio Facebook | Log in to Guest WiFi using Facebook

 
Rydym yn falch iawn o gyhoeddi y bod ein system WiFi i westeion yn cynnwys mewngofnodi drwy ddefnyddio Facebook.
Mae'n bwysig bod darparwyr WiFi yn gwybod pwy sydd yn defnyddio ei cysylltiad we.
Mae WiFi Facebook yn ychwanegiad i'r system derbyneb ag PayPal sydd ar gael yn ein system WiFi i westeion. Mi fydd Facebook WiFi yn cysylltu eich cwsmeriaid gyda'ch tudalen Facebook sydd yn gyfle gwych i Farchnata a chadw mewn cysylltiad.

Am fwy o wybodaeth ewch i wefan WiFi i westeion Crwstech

We are very pleased to announce that our Guest WiFi system now supports log in using Facebook check in.
It's important to know who uses your WiFi and have control over your network.
You can now choose to use our voucher system or pay to use WiFi with PayPal or Facebook Wi-Fi.
It's secure and connects your guests directly to your Facebook page which could be a great marketing tool.

For more information visit Crwstech Guest WiFi page.

No comments:

Post a Comment