Pages

5.1.15

Gofyn am gyngor | Ask for advice - Ebost | Emails

Scroll for translation


Gofynnwch am gyngor

Gewch chi gyngor syml ganddom ni yn rhad ac am ddim. Os di'r ateb yn hawdd ac mond yn cymeryd ychydig funudau i'w ddatrys yna gan amlaf fyddwn ni ddim yn danfon anfoneb tuag atoch chi.

Codwch y ffon, ebostiwch ni neu cysylltwch drwy ein safleoedd rhwydwaith cymdeithasol.

Gathom ni ffon bore ma gan gleint oedd wedi cael ebost yn deud bod AOL, y cwmni oedd yn darpau ei ebost, yn mynd i gau lawr ei cyfrif. Wele'r ebost


Subject:Account Termination
Date:Mon, 5 Jan 2015 14:39:28 +0800
From:REF536361# <pvd@gog******.co*> (we added the *'s)
To:undisclosed-recipients:;


SCHEDULED MAINTAINANCE

Dear Customer,

You submitted a request to terminate your A0L Mail Account and the process has started by our A0L Mail Team, Please give us 3 working days to close your AOL Mail Account.

To cancel the termination request click here : http://cancel.mail.aol.com/neo/cancel?

All folders contains on your A0L Mail Account including (Inbox, Sent, Spam, Trash, Draft, Folders) will be deleted and access to your  Mail Account will be Denied.

Thank you in advance for complying with this regulation

For further help please contact support.

Regards,

A0L Mail Account Services
____________________________________________________
Please do not reply to this message. Mail sent to this address cannot be answered.


Gofynom i ni gael gweld yr ebost a gwelwyd yn syth mae ebost ffug oedd yr un a dderbynwyd.
Dyma'r cliwiau -

From:REF536361# <pvd@gogree*****e.co*>

Mae'n amlwg nad ebost AOL ydi hwn. (ni sydd wedi ychwanegu y *)

SCHEDULED MAINTAINANCE

Dylai cyfrifon ddim cael ei dileu os mae trwsio mae nhw. A fyddai cwmni mor fawr ag AOL yn camsillafu Maintenance?

To cancel the termination request click here : http://cancel.mail.aol.com/neo/cancel?

Unig bwrpas yr ebost yma oedd i godi braw ar y derbynnydd ac i'w perswadio i glicio y linc yma. Yn anffodus mae'r linc yma yn cuddio y cyfeiriad y byddwch yn mynd iddo petae ein cleient wedi ei bwyso sef 

http://fakcikyel.altervist*.org/  (seren wedi ei ychwanegu ganddom ni)

Mwy na thebyg mae linc i lawrlwytho malwedd neu feirws ydi hwn.

Yn olaf

Regards,

A0L Mail Account Services

Mae nhw'n defnyddio y rhif 0 yn lle y llythyren O yn AOL - hen dric i beidio cael ei dal gan y systemau gwrth spam.


Felly os byddwch chi yn gweld ebost tebyg i hyn, rhowch o yn y fasged ailgylchu, os tydy'ch ddim yn siwr, rhowch ganiad neu ebostiwch ni.

01492 437001         help@crwstech.com
Translated version

Ask for advice

You get simple advice from us for free. If the answer is easy and only takes a couple of minutes to sort out we usually don't send an invoice your way.

Give us a bell, send us an email or contact us through our social networks.

We received a call this morning by a client who had received an email saying that their AOL account was being terminated, a worry as they relied heavily on the company to provide them with their email service. Here is what the email said:


Subject:Account Termination
Date:Mon, 5 Jan 2015 14:39:28 +0800
From:REF536361# <pvd@gog********.co*> (* added by us
To:undisclosed-recipients:;


SCHEDULED MAINTAINANCE

Dear Customer,

You submitted a request to terminate your A0L Mail Account and the process has started by our A0L Mail Team, Please give us 3 working days to close your AOL Mail Account.

To cancel the termination request click here : http://cancel.mail.aol.com/neo/cancel?

All folders contains on your A0L Mail Account including (Inbox, Sent, Spam, Trash, Draft, Folders) will be deleted and access to your  Mail Account will be Denied.

Thank you in advance for complying with this regulation

For further help please contact support.

Regards,

A0L Mail Account Services
____________________________________________________
Please do not reply to this message. Mail sent to this address cannot be answered.


We asked for a copy of the email and found straight away that it was a fake and was not sent by AOL.
Here are the clues -

From:REF536361# <pvd@gogre******.co*>

The address is not an AOL address. ( we've added the *'s)

SCHEDULED MAINTAINANCE

Why would deleting accounts be part of scheduled maintenance and would a company as bigh as AOL misspell? 

To cancel the termination request click here : http://cancel.mail.aol.com/neo/cancel?

.The only purpose of this email was to scare the receiver and to make them click this link. This link looks like it goes to AOL but it was hiding another link that would have taken our client  here:

http://fakcikyel.altervist*.org/  (we've added the *)

This link would have downloaded a virus or malware or would have taken you to somewhere you wouldn't want to go.

Last

Regards,

A0L Mail Account Services

The sender uses the number 0 instead of the letter O in AOL - an old trick used by scammers to avoid their email being put in the SPAM bin.


If you receive an email like this, put it in the recycle bin. If you're not sure get in touch.

01492 437001         help@crwstech.com

No comments:

Post a Comment