Pages

14.1.15

Lefel Dŵr Afon Conwy yn Llanrwst | Conwy River Level in Llanrwst

Mae pethau wedi newid yn y dechnoleg o fesur lefelau dŵr mewn afonydd.
Does dim rhaid i ni fod yn y lleoliad i fesur fwyach.
The way we measure river water levels have changed, we no longer need to be there to observe the levels.
Bont Fawr Llanrwst -Llun Crwstech
Ger y Bont Fawr yn Llanrwst mae yna orsaf Asiantaeth yr Amgylchedd sydd yn monitro lefel yr afon ac yn ei ddafon i'w gwefan

Near the bridge in Llanrwst the Enviroment Agency has a monitoring station which sends it's data to their website.

No comments:

Post a Comment