Pages

9.2.15

Diwrnod Diogelwch y we - 10:02:2015 Safer Internet Day #sid2015


Ar y 10fed o Chwefror bydd hi'n Ddiwrnod Diogelwch y we 2015. Mi fydd cannoedd o sefydliadau yn cymeryd rhan i helpu hyrwyddo defnydd diogel a chyfrifol o dechnoleg ddigidol ar gyfer plant a phobl ifanc.

On the 10th of February it will be Safer Internet Day 2015. Hundreds of organisations get involved to help promote the safe, responsible and positive use of digital technology for children and young people. 


#SID2015 
 https://twitter.com/safeinternetday